Euroopan parlamentin mietinnöt
1 osumaa haulle "7. vaalikausi, Repo Mitro"  
Mitro Repo
PE 462.561v02-00   A7-0201/2011
31. toukokuuta 2011
49k  171k  213k 
Sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi kuluttajansuojalainsäädännön täytäntöönpanosta vastaavien kansallisten viranomaisten yhteistyöstä annetun asetuksen (EY) N:o 2006/2004 muuttamisesta
TARKISTUKSET
Oikeudellinen huomautus