Rapporti tal-Parlament Ewropew
2 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Häusling Martin"  
Martin Häusling
PE 456.953v02-00   A7-0215/2011
1 ta' Ġunju 2011
93k  237k  295k 
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament tal-Kunsill (KE) Nru 834/2007 dwar il-produzzjoni organika u t-tikkettar ta' prodotti organiċi
EMENDI
Martin Häusling
PE 450.760v02-00   A7-0026/2011
4 ta' Frar 2011
69k  236k  154k 
Kumitat għall-Agrikoltura u l-Iżvilupp Rurali Proċedura dwar rapport ta' inizjattiva
RAPPORT dwar id-defiċit ta’ proteini fl-UE: x’soluzzjoni hemm għal problema li ilha teżisti?
Avviż legali