Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "7 kadencja, De Veyrac Christine"  
Christine De Veyrac
PE 510.864v02-00   A7-0317/2013
2 października 2013
268k  442k  595k 
Komisja Transportu i Turystyki Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zgłaszania zdarzeń w lotnictwie cywilnym, zmiany rozporządzenia (UE) nr 996/2010 oraz uchylenia dyrektywy 2003/42/WE, rozporządzenia Komisji (WE) nr 1321/2007 i rozporządzenia Komisji (WE) nr 1330/2007
POPRAWKI
Christine De Veyrac
PE 439.970v04-00   A7-0195/2010
12 sierpnia 2010
277k  452k  614k 
Komisja Transportu i Turystyki Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie badania wypadków i incydentów w lotnictwie cywilnym oraz zapobiegania im
POPRAWKI
Informacja prawna