Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 1 wynik(-i) dla "7 kadencja, Zver Milan"  
Milan Zver
PE 454.698v02-00   A7-0169/2011
20 kwietnia 2011
131k  324k  265k 
Komisja Kultury i Edukacji Procedura ws. sprawozdania z inicjatywy własnej
SPRAWOZDANIE w sprawie programu „Mobilna młodzież”– ramy dla ulepszania europejskiego systemu kształcenia ogólnego i zawodowego
Informacja prawna