Europaparlamentets betänkanden
9 träff(ar) för "5:e valperioden, Lange Bernd"  
Bernd Lange
PE 337.068/DEF   A5-0057/2004
19 februari 2004
33k  251k  77k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller gasol vilka används i fordon - utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
Bernd Lange
PE 328.792/DEF   A5-0296/2003
10 september 2003
98k  255k  158k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
Betänkande om forslag til Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg - utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
Bernd Lange
PE 314.368/DEF   A5-0221/2002
11 juni 2002
20k  166k  101k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg - utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
Bernd Lange
PE 287.608/DEF   A5-0163/2002
14 maj 2002
18k  124k  54k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
Betänkande om förlikningskommitténs gemensamma utkast till Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av de förorenande utsläppen från två- eller trehjuliga motorfordon och om ändring av direktiv 97/24/EG - Europaparlamentets delegation till förlikningskommittén
Bernd Lange
PE 307.562/DEF   A5-0406/2001
21 november 2001
67k  206k  150k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om minskning av de förorenande utsläppen från två- och trehjuliga fordon och om ändring av direktiv 97/24/EG - utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
Bernd Lange
PE 304.658/DEF   A5-0287/2001
17 juli 2001
158k  84k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/68/EG om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från förbränningsmotorer som skall monteras i mobila maskiner som inte är avsedda att användas för transporter på väg - utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
Bernd Lange
PE 301.038/DEF   A5-0131/2001
25 april 2001
165k  78k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av rådets direktiv 70/220/EEG om åtgärder mot luftförorening genom avgaser från motorfordon (Hughesförfarande) - utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
Bernd Lange
PE 293.697/DEF   A5-0015/2001
24 januari 2001
115k  249k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
Betänkande om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 97/24/EG om vissa komponenter och karakteristiska egenskaper hos två- eller trehjuliga motorfordon - Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor
Bernd Lange
PE 231.364/DEF   A5-0043/1999
21 oktober 1999
137k  331k 
Utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentfrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
Andrabehandlingsrekommendation om rådets gemensamma ståndpunkt inför antagandet av Europaparlamentets och rådets direktiv om tillnärmning av medlemsstaternas lagstiftning om åtgärder mot utsläpp av gas- och partikelformiga föroreningar från motorer med kompressionständning som används i fordon samt mot utsläpp av gasformiga föroreningar från motorer med gnisttändning drivna med naturgas eller motorgas (LPG) vilka används i fordon och om ändring av rådets direktiv 88/77/EG - utskottet för miljö, folkhälsa och konsumentskydd
Rättsligt meddelande