Europa-Parlamentets betænkninger
3 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Gomes Ana"  
Ana Gomes
PE 396.570/v03-00   A6-0080/2008
28. marts 2008
160k  318k  199k 
Udviklingsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om Kinas politik og dens indvirkning i Afrika
Ana Gomes
PE 394.095/v02-00   A6-0052/2008
29. februar 2008
92k  227k  143k 
Udenrigsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING med forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om Den Europæiske Unions rolle i Irak
Ana Gomes
PE 376.646/v02-00   A6-0362/2006
17. oktober 2006
88k  202k  119k 
Udvalget om Kvinders Rettigheder og Ligestilling Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om kvinder i international politik
Juridisk meddelelse