Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Gomes Ana" kohta leiti 3 vaste(t)  
Ana Gomes
PE 396.570/v03-00   A6-0080/2008
28. märts 2008
144k  306k  182k 
Arengukomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Hiina poliitika ja selle mõju Aafrikale
Ana Gomes
PE 394.095/v02-00   A6-0052/2008
29. veebruar 2008
85k  220k  125k 
Väliskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi soovitus nõukogule Euroopa Liidu rolli kohta Iraagis
Ana Gomes
PE 376.646/v02-00   A6-0362/2006
17. oktoober 2006
78k  183k  104k 
Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Naised rahvusvahelises poliitikas
Õigusalane teave