Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "3" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Gomes Ana"  
Ana Gomes
PE 396.570/v03-00   A6-0080/2008
2008 m. kovo 28 d.
149k  333k  291k 
Vystymosi komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Kinijos politikos ir jos įtakos Afrikai
Ana Gomes
PE 394.095/v02-00   A6-0052/2008
2008 m. vasario 29 d.
82k  233k  165k 
Užsienio reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS su pasiūlymu dėl Europos Parlamento rekomendacijos Tarybai dėl Europos Sąjungos vaidmens Irake
Ana Gomes
PE 376.646/v02-00   A6-0362/2006
2006 m. spalio 17 d.
81k  191k  157k 
Moterų teisių ir lyčių lygybės komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl moterų tarptautinėje politikoje
Teisinis pranešimas