Verslagen van het Europees Parlement
3 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Gomes Ana"  
Ana Gomes
PE 396.570/v03-00   A6-0080/2008
28 maart 2008
160k  340k  227k 
Commissie ontwikkelingssamenwerking Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over het beleid van China en de gevolgen ervan voor Afrika
Ana Gomes
PE 394.095/v02-00   A6-0052/2008
29 februari 2008
91k  236k  152k 
Commissie buitenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad over de rol van de Europese Unie in Irak
Ana Gomes
PE 376.646/v02-00   A6-0362/2006
17 oktober 2006
84k  198k  117k 
Commissie rechten van de vrouw en gendergelijkheid Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over vrouwen in de internationale politiek
Juridische mededeling