Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 3 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Gomes Ana"  
Ana Gomes
PE 396.570/v03-00   A6-0080/2008
28. marca 2008
151k  328k  266k 
Výbor pre rozvoj Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o politike Číny a jej vplyve na Afriku
Ana Gomes
PE 394.095/v02-00   A6-0052/2008
29. februára 2008
89k  237k  167k 
Výbor pre zahraničné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA s návrhom odporúčania Európskeho parlamentu Rade o úlohe Európskej únie v Iraku
Ana Gomes
PE 376.646/v02-00   A6-0362/2006
17. októbra 2006
82k  191k  138k 
Výbor pre práva žien a rodovú rovnosť Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o ženách v medzinárodnej politike
Právne oznámenie