Europaparlamentets betänkanden
3 träff(ar) för "6:e valperioden, Gomes Ana"  
Ana Gomes
PE 396.570/v03-00   A6-0080/2008
28 mars 2008
150k  316k  191k 
Utskottet för utveckling Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om Kinas politik och dess konsekvenser för Afrika
Ana Gomes
PE 394.095/v02-00   A6-0052/2008
29 februari 2008
85k  206k  129k 
Utskottet för utrikesfrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om Europeiska unionens roll i Irak
Ana Gomes
PE 376.646/v02-00   A6-0362/2006
17 oktober 2006
81k  193k  116k 
Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om kvinnor i internationell politik
Rättsligt meddelande