Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Dahl Hanne" kohta leiti 1 vaste(t)  
Hanne Dahl
PE 412.350/v02-00   A6-0426/2008
7. november 2008
89k  229k  117k 
Põhiseaduskomisjon Institutsioonidevahelise kokkuleppe menetlus
RAPORT Euroopa Parlamendi, nõukogu, komisjoni, Euroopa Kohtu, Euroopa Kontrollikoja, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee ja Regioonide Komitee otsuse eelnõu Euroopa Liidu Väljaannete Talituse korralduse ja toimimise kohta
PARANDUSED
Õigusalane teave