Euroopan parlamentin mietinnöt
1 osumaa haulle "6. vaalikausi, Dahl Hanne"  
Hanne Dahl
PE 412.350/v02-00   A6-0426/2008
7. marraskuuta 2008
92k  231k  108k 
Perussopimus-, työjärjestys- ja toimielinasioiden valiokunta Toimielinten välistä sopimusta koskeva menettely
MIETINTÖ luonnoksesta Euroopan parlamentin, neuvoston, komission, yhteisöjen tuomioistuimen, tilintarkastustuomioistuimen, Euroopan talous- ja sosiaalikomitean ja alueiden komitean päätökseksi Euroopan unionin virallisten julkaisujen toimiston organisaatiosta ja toiminnasta
OIKAISUT
Oikeudellinen huomautus