Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Dahl Hanne"  
Hanne Dahl
PE 412.350/v02-00   A6-0426/2008
2008 m. lapkričio 7 d.
88k  235k  163k 
Konstitucinių reikalų komitetas Tarpinstitucinio susitarimo procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimo dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo projekto
ERRATA
Teisinis pranešimas