Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 1 za besede: "6. mandat, Dahl Hanne"  
Hanne Dahl
PE 412.350/v02-00   A6-0426/2008
7. novembra 2008
87k  232k  148k 
Odbor za ustavne zadeve Postopek za medinstitucionalni sporazum
POROČILO o osnutku sklepa Evropskega parlamenta, Sveta, Komisije, Sodišča Evropskih skupnosti, Računskega sodišča, Evropskega ekonomsko-socialnega odbora in Odbora regij o organizaciji in delovanju Urada za publikacije Evropske unije
NAPAKE
Pravno obvestilo