Europaparlamentets betänkanden
1 träff(ar) för "6:e valperioden, Dahl Hanne"  
Hanne Dahl
PE 412.350/v02-00   A6-0426/2008
7 november 2008
92k  237k  126k 
Utskottet för konstitutionella frågor Förfarande för interinstitutionella avtal
BETÄNKANDE om utkastet till Europaparlamentets, rådets, kommissionens, domstolens, revisionsrättens, Europeiska ekonomiska och sociala kommitténs och Regionkommitténs beslut om organisationen och driften av Europeiska unionens publikationsbyrå
ERRATA
Rättsligt meddelande