Доклади на Европейския парламент
1 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, Díez González Rosa"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
en Rosa Díez González
PE 347.130/v03-00   A6-0164/2005
26 May 2005
108k  214k  102k 
Committee on Civil Liberties, Justice and Home Affairs Own-initiative report procedure
REPORT with a proposal for a European Parliament recommendation to the Council on the EU anti-terrorism Action Plan
ERRATA
Правна информация