Europa-Parlamentets betænkninger
1 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, Díez González Rosa"  
Rosa Díez González
PE 347.130/v03-00   A6-0164/2005
26. maj 2005
116k  215k  106k 
Udvalget om Borgernes Rettigheder og Retlige og Indre Anliggender Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets henstilling til Rådet om EU's handlingsplan for bekæmpelse af terrorisme
ERRATA
Juridisk meddelelse