Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, Díez González Rosa" kohta leiti 1 vaste(t)  
Rosa Díez González
PE 347.130/v03-00   A6-0164/2005
26. mai 2005
104k  215k  99k 
Kodanike õiguste, justiits- ja siseasjade komisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
ETTEKANNE Euroopa Parlamendi soovituse ettepanek nõukogule ELi terrorismivastase tegevuskava kohta
PARANDUSED
Õigusalane teave