Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "1" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, Díez González Rosa"  
Rosa Díez González
PE 347.130/v03-00   A6-0164/2005
2005 m. gegužės 26 d.
107k  215k  140k 
Piliečių laisvių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo teikti Europos Parlamento rekomendaciją Tarybai dėl ES antiteroristinių veiksmų plano
Teisinis pranešimas