Eiropas Parlamenta ziņojumi
Meklēšanas rezultāti: 1 ar "6. parlamentārais sasaukums, Díez González Rosa"  
Rosa Díez González
PE 347.130/v03-00   A6-0164/2005
2005. gada 26. maija
113k  236k  126k 
Pilsoņu brīvību, tieslietu un iekšlietu komiteja Patstāvīgā ziņojuma procedūra
ZINOJUMS par Eiropas Parlamenta ieteikuma priekšlikumu Padomei par ES Rīcības plānu terorisma apkarošanai
KĻŪDAS LABOJUMS
Juridisks paziņojums