Verslagen van het Europees Parlement
1 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, Díez González Rosa"  
Rosa Díez González
PE 347.130/v03-00   A6-0164/2005
26 mei 2005
114k  228k  98k 
Commissie burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG met een ontwerpaanbeveling van het Europees Parlement aan de Raad betreffende het EU-actieplan ter bestrijding van het terrorisme
ERRATA
Juridische mededeling