Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 1 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, Díez González Rosa"  
Rosa Díez González
PE 347.130/v03-00   A6-0164/2005
26. mája 2005
104k  223k  140k 
Výbor pre občianske slobody, spravodlivosť a vnútorné veci Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA obsahujúca návrh odporúčania Európskeho parlamentu Rade k akčnému plánu Európskej únie proti terorizmu
ERRÁTA
Právne oznámenie