Europaparlamentets betänkanden
1 träff(ar) för "6:e valperioden, Díez González Rosa"  
Rosa Díez González
PE 347.130/v03-00   A6-0164/2005
26 maj 2005
111k  218k  107k 
Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE med ett förslag till Europaparlamentets rekommendation till rådet om EU:s handlingsplan för bekämpande av terrorism
ERRATA
Rättsligt meddelande