Доклади на Европейския парламент
4 намерен (и) резултат(и) за "6-и парламентарен мандат, GRAÇA MOURA Vasco"  
Определени документи не са достъпни за справка на Вашия език и се появяват автоматично на друг език. Те са предшествани от обозначението на съответния език (напр.: ).
Vasco GRAÇA MOURA
PE 416.668/v03-00   A6-0092/2009
24 февруари 2009 г.
77k  179k  116k 
Комисия по култура и образование Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно многоезичието: преимущество за Европа и обща отговорност
Vasco GRAÇA MOURA
PE 393.960/v02-00   A6-0075/2008
13 март 2008 г.
160k  281k  222k 
Комисия по култура и образование Процедура относно доклад по собствена инициатива
ДОКЛАД относно Европейска програма за култура в глобализиращия се свят
en Vasco GRAÇA MOURA
PE 378.459/v02-00   A6-0343/2006
11 October 2006
32k  137k  87k 
Committee on Culture and Education Ordinary legislative procedure
REPORT Recommendation for second reading on the Council common position for adopting a decision of the European Parliament and of the Council establishing the Culture Programme (2007-2013)
en Vasco GRAÇA MOURA
PE 349.802/v03-00   A6-0269/2005
19 September 2005
423k  451k 
Committee on Culture and Education Ordinary legislative procedure
REPORT on the proposal for a decision of the European Parliament and of the Council establishing the Culture 2007 programme (2007-2013)
Правна информация