Europa-Parlamentets betænkninger
4 søgeresultat(er) for "6. valgperiode, GRAÇA MOURA Vasco"  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 416.668/v03-00   A6-0092/2009
24. februar 2009
60k  164k  102k 
Kultur- og Uddannelsesudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om flersprogethed: et aktiv for Europa og en fælles forpligtelse
Vasco GRAÇA MOURA
PE 393.960/v02-00   A6-0075/2008
13. marts 2008
126k  240k  159k 
Kultur- og Uddannelsesudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om en europæisk kulturdagsorden i en stadig mere globaliseret verden
Vasco GRAÇA MOURA
PE 378.459/v02-00   A6-0343/2006
11. oktober 2006
33k  139k  81k 
Kultur- og Uddannelsesudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets fælles holdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af kulturprogrammet (2007-2013)
Vasco GRAÇA MOURA
PE 349.802/v03-00   A6-0269/2005
19. september 2005
333k  415k  411k 
Kultur- og Uddannelsesudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse om oprettelse af programmet Kultur 2007 (2007-2013)
Juridisk meddelelse