Εκθέσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
4 αποτέλεσμα(αποτελέσματα) βρέθηκε(βρέθηκαν) για "6η Κοινοβουλευτική, GRAÇA MOURA Vasco"  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 416.668/v03-00   A6-0092/2009
24 Φεβρουαρίου 2009
80k  184k  143k 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πολυγλωσσία: πλεονέκτημα για την Ευρώπη και κοινή δέσμευση
Vasco GRAÇA MOURA
PE 393.960/v02-00   A6-0075/2008
13 Μαρτίου 2008
174k  276k  238k 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Διαδικασία με έκθεση πρωτοβουλίας
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με μια ευρωπαϊκή ατζέντα για τον πολιτισμό σ’ έναν κόσμο παγκοσμιοποίησης
Vasco GRAÇA MOURA
PE 378.459/v02-00   A6-0343/2006
11 Οκτωβρίου 2006
36k  151k  93k 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΣΥΣΤΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΝΑΓΝΩΣΗ σχετικά με την κοινή θέση του Συμβουλίου ενόψει της έγκρισης της απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Πολιτισμός (2007-2013)
Vasco GRAÇA MOURA
PE 349.802/v03-00   A6-0269/2005
19 Σεπτεμβρίου 2005
403k  481k  549k 
Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας Συνήθης νομοθετική διαδικασία
ΕΚΘΕΣΗ σχετικά με την πρόταση απόφασης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για τη θέσπιση του προγράμματος Πολιτισμός 2007 (2007-2013)
Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου