Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "6. valimisperiood, GRAÇA MOURA Vasco" kohta leiti 4 vaste(t)  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 416.668/v03-00   A6-0092/2009
24. veebruar 2009
51k  153k  85k 
Kultuuri- ja hariduskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Mitmekeelsus: Euroopa rikkus ja ühine kohustus
Vasco GRAÇA MOURA
PE 393.960/v02-00   A6-0075/2008
13. märts 2008
108k  233k  143k 
Kultuuri- ja hariduskomisjon Omaalgatusliku raporti menetlus
RAPORT Euroopa kultuurivaldkonna tegevuskava üleilmastuvas maailmas
Vasco GRAÇA MOURA
PE 378.459/v02-00   A6-0343/2006
11. oktoober 2006
33k  135k  82k 
Kultuuri- ja hariduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
SOOVITUS TEISELE LUGEMISELE Nõukogu ühine seisukoht eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, millega kehtestatakse programm Kultuur (2007–2013)
Vasco GRAÇA MOURA
PE 349.802/v03-00   A6-0269/2005
19. september 2005
429k  528k 
Kultuuri- ja hariduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
ETTEKANNE Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu otsus, mis paneb paika programmi Kultuur 2007 (2007–2013)
Õigusalane teave