Europos Parlamento ataskaitos
Rezultatas (-ai) "4" žodžiui (-iams): "6-oji kadencija, GRAÇA MOURA Vasco"  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 416.668/v03-00   A6-0092/2009
2009 m. vasario 24 d.
52k  160k  110k 
Kultūros ir švietimo komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl daugiakalbystės – Europos turtas ir bendras rūpestis
Vasco GRAÇA MOURA
PE 393.960/v02-00   A6-0075/2008
2008 m. kovo 13 d.
108k  239k  199k 
Kultūros ir švietimo komitetas Pranešimo savo iniciatyva procedūra
PRANEŠIMAS dėl Europos kultūros globalizuotame pasaulyje darbotvarkės
Vasco GRAÇA MOURA
PE 378.459/v02-00   A6-0343/2006
2006 m. spalio 11 d.
32k  144k  89k 
Kultūros ir švietimo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
REKOMENDACIJOS ANTRAJAM SVARSTYMUI PROJEKTAS dėl Tarybos bendrosios pozicijos siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą, nustatantį programą „Kultūra“ (2007–2013 m.)
Vasco GRAÇA MOURA
PE 349.802/v03-00   A6-0269/2005
2005 m. rugsėjo 19 d.
306k  425k  537k 
Kultūros ir švietimo komitetas Įprasta teisėkūros procedūra
PRANEŠIMAS dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos sprendimo, nustatančio programą Kultūra 2007 (2007–2013)
Teisinis pranešimas