Verslagen van het Europees Parlement
4 resultaat/resultaten voor "6de zittingsperiode, GRAÇA MOURA Vasco"  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 416.668/v03-00   A6-0092/2009
24 februari 2009
55k  161k  103k 
Commissie cultuur en onderwijs Procedure initiatiefverslag
VERSLAG Meertaligheid: een troef voor Europa en een gemeenschappelijk engagement
Vasco GRAÇA MOURA
PE 393.960/v02-00   A6-0075/2008
13 maart 2008
118k  245k  169k 
Commissie cultuur en onderwijs Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over een Europese agenda voor cultuur in het licht van de mondialisering
Vasco GRAÇA MOURA
PE 378.459/v02-00   A6-0343/2006
11 oktober 2006
31k  140k  84k 
Commissie cultuur en onderwijs Gewone wetgevingsprocedure
AANBEVELING VOOR DE TWEEDE LEZING betreffende het gemeenschappelijk standpunt, door de Raad vastgesteld met het oog op de aanneming van het besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Cultuur (2007-2013)
Vasco GRAÇA MOURA
PE 349.802/v03-00   A6-0269/2005
19 september 2005
312k  434k  464k 
Commissie cultuur en onderwijs Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een besluit van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van het programma Cultuur 2007 (2007-2013)
Juridische mededeling