Správy Európskeho parlamentu
Výsledky: 4 pre výraz(y): "6. volebné obdobie, GRAÇA MOURA Vasco"  
Vasco GRAÇA MOURA
PE 416.668/v03-00   A6-0092/2009
24. februára 2009
55k  163k  115k 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o viacjazyčnosti: devíza pre Európu a spoločný záväzok
Vasco GRAÇA MOURA
PE 393.960/v02-00   A6-0075/2008
13. marca 2008
114k  248k  202k 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie Postup pre iniciatívnu správu
SPRÁVA o európskej stratégii pre kultúru v globalizovanom svete
Vasco GRAÇA MOURA
PE 378.459/v02-00   A6-0343/2006
11. októbra 2006
33k  147k  89k 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie Riadny legislatívny postup
ODPORÚČANIE DO DRUHÉHO ČÍTANIA o spoločnej pozícii prijatej Radou na účely prijatia rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady o programe Kultúra (2007-2013)
Vasco GRAÇA MOURA
PE 349.802/v03-00   A6-0269/2005
19. septembra 2005
318k  433k  503k 
Výbor pre kultúru a vzdelávanie Riadny legislatívny postup
SPRÁVA o návrhu rozhodnutia Európskeho parlamentu a Rady, ktorým sa ustanovuje program Kultúra 2007 (2007-2013)
Právne oznámenie