Zprávy Evropského parlamentu
2 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Ferber Markus"  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
5. října 2012
1146k  1344k  1795k 
Hospodářský a měnový výbor Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o zrušení směrnice Evropského parlamentu a Rady 2004/39/ES (přepracované znění)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
4. října 2012
412k  673k  697k 
Hospodářský a měnový výbor Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o trzích finančních nástrojů a o změně nařízení [nařízení o infrastruktuře evropských trhů] o OTC derivátech, ústředních protistranách a registrech obchodních údajů
Právní upozornění