Europa-Parlamentets betænkninger
2 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Ferber Markus"  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
5. oktober 2012
1141k  1354k  1320k 
Økonomi- og Valutaudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om markeder for finansielle instrumenter og ophævelse af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2004/39/EF (omarbejdning)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
4. oktober 2012
407k  663k  564k 
Økonomi- og Valutaudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om markeder for finansielle instrumenter og om ændring af forordning [EMIR] om OTC-derivater, centrale modparter og transaktionsregistre
Juridisk meddelelse