Euroopa Parlamendi raportid
Otsingusõna(de) "7. valimisperiood, Ferber Markus" kohta leiti 2 vaste(t)  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
5. oktoober 2012
1124k  1299k  1410k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv finantsinstrumentide turgude kohta, millega tunnistatakse kehtetuks Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2004/39/EÜ (uuesti sõnastatud)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
4. oktoober 2012
412k  651k  561k 
Majandus- ja rahanduskomisjon Seadusandlik tavamenetlus
RAPORT Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus finantsinstrumentide turgude kohta ning millega muudetakse määrust [Euroopa turu infrastruktuuri määrus] börsiväliste tuletisinstrumentide, kesksete vastaspoolte ja kauplemisteabehoidlate kohta
Õigusalane teave