Euroopan parlamentin mietinnöt
2 osumaa haulle "7. vaalikausi, Ferber Markus"  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
5. lokakuuta 2012
1192k  1427k  1329k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotus Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi rahoitusvälineiden markkinoista ja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2004/39/EY kumoamisesta (uudelleenlaadittu)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
4. lokakuuta 2012
427k  684k  576k 
Talous- ja raha-asioiden valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
MIETINTÖ ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi rahoitusvälineiden markkinoista sekä OTC-johdannaisista, keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä annetun asetuksen [Euroopan markkinarakenneasetus] muuttamisesta
Oikeudellinen huomautus