Rapporti tal-Parlament Ewropew
2 Riżultat/i misjub/a għal "il-7 mandat, Ferber Markus"  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
5 t'Ottubru 2012
1179k  1475k  1870k 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal direttiva tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq fl-istrumenti finanzjarji li tirrevoka d-Direttiva 2004/39/KE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill (Tfassil mill-ġdid)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
4 t'Ottubru 2012
426k  700k  665k 
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji Proċedura leġislattiva ordinarja
RAPPORT dwar il-proposta għal regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill dwar is-swieq tal-istrumenti finanzjarji u li jemenda r-Regolament [EMIR] dwar id-derivati OTC, il-kontropartijiet ċentrali u r-repożitorji tan-negozju
Avviż legali