Verslagen van het Europees Parlement
2 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, Ferber Markus"  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
5 oktober 2012
1202k  1447k  1373k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten voor financiële instrumenten en houdende intrekking van Richtlijn 2004/39/EG van het Europees Parlement en de Raad (herschikking)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
4 oktober 2012
428k  671k  608k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende markten in financiële instrumenten en tot wijziging van Verordening [EMIR] betreffende otc-derivaten, centrale tegenpartijen en transactieregisters
Juridische mededeling