Sprawozdania Parlamentu Europejskiego
Znaleziono 2 wynik(-i) dla "7 kadencja, Ferber Markus"  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
5 października 2012
1181k  1482k  1692k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie wniosku dotyczącego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rynków instrumentów finansowych uchylającej dyrektywę 2004/39/WE Parlamentu Europejskiego i Rady (wersja przekształcona)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
4 października 2012
423k  712k  671k 
Komisja Gospodarcza i Monetarna Zwykła procedura ustawodawcza
SPRAWOZDANIE w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie [EMIR] w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, partnerów centralnych i repozytoriów transakcji
Informacja prawna