Rapoarte ale Parlamentului European
2 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Ferber Markus"  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
5 octombrie 2012
1214k  1442k  1806k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de directivă a Parlamentului European și a Consiliului privind piețele instrumentelor financiare, de abrogare a Directivei 2004/39/CE a Parlamentului European și a Consiliului (reformare)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
4 octombrie 2012
533k  688k  766k 
Comisia pentru afaceri economice și monetare Procedura legislativă ordinară
RAPORT referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind piețele instrumentelor financiare și de modificare a Regulamentului [EMIR] privind instrumentele derivate extrabursiere, contrapărțile centrale și registrele de tranzacții
Notă juridică