Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 2 za besede: "7. mandat, Ferber Markus"  
Markus Ferber
PE 485.882v02-00   A7-0306/2012
5. oktobra 2012
1175k  1293k  1880k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in razveljavitvi Direktive 2004/39/ES Evropskega parlamenta in Sveta (prenovitev)
Markus Ferber
PE 485.888v02-00   A7-0303/2012
4. oktobra 2012
417k  638k  743k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgih finančnih instrumentov in spremembi Uredbe [uredba o infrastrukturi evropskega trga] o izvedenih finančnih instrumentih OTC, centralnih nasprotnih strankah in repozitorijih sklenjenih poslov
Pravno obvestilo