Zprávy Evropského parlamentu
7 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, McCarthy Arlene"  
Arlene McCarthy
PE 506.244v02-00   A7-0231/2013
24. června 2013
60k  212k  147k 
Hospodářský a měnový výbor Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o reformě struktury bankovního odvětví EU
POZM. NÁVRHY
Arlene McCarthy
PE 485.914v02-00   A7-0347/2012
22. října 2012
462k  723k  793k 
Hospodářský a měnový výbor Řádný legislativní postup
ZPRÁVA Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady o obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem (zneužívání trhu)
POZM. NÁVRHY
Arlene McCarthy
PE 485.917v03-00   A7-0344/2012
19. října 2012
188k  352k  427k 
Hospodářský a měnový výbor Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady o trestněprávním postihu za obchodování zasvěcených osob a manipulaci s trhem
POZM. NÁVRHY
Arlene McCarthy
PE 486.067v02-00   A7-0292/2012
27. září 2012
372k  460k  669k 
Výbor pro právní záležitosti Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2004/109/ES o harmonizaci požadavků na průhlednost týkajících se informací o emitentech, jejichž cenné papíry jsou přijaty k obchodování na regulovaném trhu, a směrnice Komise 2007/14/ES
POZM. NÁVRHY
Arlene McCarthy
PE 462.583v02-00   A7-0275/2011
15. července 2011
27k  146k  89k 
Výbor pro právní záležitosti Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o provádění směrnice o mediaci ve členských státech, jejím dopadu a využití ze strany soudů
Arlene McCarthy
PE 454.396v02-00   A7-0147/2011
14. dubna 2011
53k  197k  133k 
Výbor pro právní záležitosti Postup pro legislativní podnět
ZPRÁVA obsahující doporučení Komisi k navrhovaným prozatímním opatřením ke zmrazení a zpřístupnění majetku dlužníků v přeshraničních případech
Arlene McCarthy
PE 439.301v05-00   A7-0205/2010
28. června 2010
608k  631k  944k 
Hospodářský a měnový výbor Řádný legislativní postup
ZPRÁVA o návrhu směrnice Evropského parlamentu a Rady, kterou se mění směrnice 2006/48/ES a 2006/49/ES, pokud jde o kapitálové požadavky na obchodní portfolio a resekuritizace a o dohled nad politikami odměňování
POZM. NÁVRHY
Právní upozornění