Europa-Parlamentets betænkninger
7 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, McCarthy Arlene"  
Arlene McCarthy
PE 506.244v02-00   A7-0231/2013
24. juni 2013
59k  201k  103k 
Økonomi- og Valutaudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om reform af banksektorens struktur i EU
ÆNDRINGSFORSLAG
Arlene McCarthy
PE 485.914v02-00   A7-0347/2012
22. oktober 2012
477k  725k  646k 
Økonomi- og Valutaudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets forordning om insiderhandel og kursmanipulation (markedsmisbrug)
ÆNDRINGSFORSLAG
Arlene McCarthy
PE 485.917v03-00   A7-0344/2012
19. oktober 2012
190k  345k  411k 
Økonomi- og Valutaudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om strafferetlige sanktioner for insiderhandel og kursmanipulation
ÆNDRINGSFORSLAG
Arlene McCarthy
PE 486.067v02-00   A7-0292/2012
27. september 2012
375k  461k  525k 
Retsudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2004/109/EF om harmonisering af gennemsigtighedskrav i forbindelse med oplysninger om udstedere, hvis værdipapirer er optaget til handel på et reguleret marked, og af Kommissionens direktiv 2007/14/EF
ÆNDRINGSFORSLAG
Arlene McCarthy
PE 462.583v02-00   A7-0275/2011
15. juli 2011
25k  137k  66k 
Retsudvalget Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om gennemførelsen af direktivet om mægling i medlemsstaterne, dets indvirkning på mæglingen og domstolenes anvendelse af det
Arlene McCarthy
PE 454.396v02-00   A7-0147/2011
14. april 2011
52k  203k  100k 
Retsudvalget Procedure for lovgivningsmæssige initiativer
BETÆNKNING med henstillinger til Kommissionen om foreløbige foranstaltninger til indefrysning af og offentliggørelse af skyldneres aktiver i grænseoverskridende sager
Arlene McCarthy
PE 439.301v05-00   A7-0205/2010
28. juni 2010
601k  626k  748k 
Økonomi- og Valutaudvalget Almindelig lovgivningsprocedure
BETÆNKNING om forslag til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv om ændring af direktiv 2006/48/EF og 2006/49/EF for så vidt angår kapitalkrav vedrørende handelsbeholdningen og gensecuritisationer og tilsyn med aflønningspolitikker
ÆNDRINGSFORSLAG
Juridisk meddelelse