Az Európai Parlament jelentései
7 találat a következőre: "7. ciklus, McCarthy Arlene"  
Arlene McCarthy
PE 506.244v02-00   A7-0231/2013
2013. június 24.
64k  222k  160k 
Gazdasági és Monetáris Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS az uniós bankszektor szerkezeti reformjáról
MÓDOSÍTÁSOK
Arlene McCarthy
PE 485.914v02-00   A7-0347/2012
2012. október 22.
490k  771k  839k 
Gazdasági és Monetáris Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a bennfentes kereskedelemről és a piaci manipulációról (piaci visszaélés) szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Arlene McCarthy
PE 485.917v03-00   A7-0344/2012
2012. október 19.
199k  364k  446k 
Gazdasági és Monetáris Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a bennfentes kereskedelem és a piaci manipuláció esetén alkalmazandó büntetőjogi szankciókról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Arlene McCarthy
PE 486.067v02-00   A7-0292/2012
2012. szeptember 27.
392k  489k  661k 
Jogi Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a szabályozott piacra bevezetett értékpapírok kibocsátóival kapcsolatos információkra vonatkozó átláthatósági követelmények harmonizációjáról szóló 2004/109/EK irányelv és a 2007/14/EK bizottsági irányelv módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi irányelvre irányuló javaslatról
MÓDOSÍTÁSOK
Arlene McCarthy
PE 462.583v02-00   A7-0275/2011
2011. július 15.
27k  144k  80k 
Jogi Bizottság Saját kezdeményezésű jelentés
JELENTÉS a közvetítésről szóló irányelv tagállamok általi végrehajtásáról, a közvetítésre gyakorolt hatásáról és a bíróságok hozzáállásáról
Arlene McCarthy
PE 454.396v02-00   A7-0147/2011
2011. április 14.
54k  197k  126k 
Jogi Bizottság Jogalkotást kezdeményező eljárás
JELENTÉS a Bizottságnak szóló ajánlásokkal a határokon átnyúló ügyekben az adósok vagyontárgyainak befagyasztására és közzétételére irányuló ideiglenes intézkedésekről
Arlene McCarthy
PE 439.301v05-00   A7-0205/2010
2010. június 28.
637k  671k  1029k 
Gazdasági és Monetáris Bizottság Rendes jogalkotási eljárás
JELENTÉS a 2006/48/EK és a 2006/49/EK irányelvnek a kereskedési könyvre és az újra-értékpapírosításra vonatkozó tőkekövetelmények, továbbá a javadalmazási politikák felügyeleti felülvizsgálata tekintetében történő módosításáról
MÓDOSÍTÁSOK
Jogi nyilatkozat