Verslagen van het Europees Parlement
7 resultaat/resultaten voor "7de zittingsperiode, McCarthy Arlene"  
Arlene McCarthy
PE 506.244v02-00   A7-0231/2013
24 juni 2013
60k  208k  103k 
Commissie economische en monetaire zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de structurele hervorming van de bankensector in de EU
AMENDEMENTEN
Arlene McCarthy
PE 485.914v02-00   A7-0347/2012
22 oktober 2012
488k  769k  665k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende handel met voorwetenschap en marktmanipulatie (marktmisbruik)
AMENDEMENTEN
Arlene McCarthy
PE 485.917v03-00   A7-0344/2012
19 oktober 2012
197k  349k  412k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad betreffende strafrechtelijke sancties voor handel met voorwetenschap en marktmanipulatie
AMENDEMENTEN
Arlene McCarthy
PE 486.067v02-00   A7-0292/2012
27 september 2012
383k  470k  559k 
Commissie juridische zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Richtlijn 2004/109/EG betreffende de transparantievereisten die gelden voor informatie over uitgevende instellingen waarvan effecten tot de handel op een gereglementeerde markt zijn toegelaten en Richtlijn 2007/14/EG van de Commissie
AMENDEMENTEN
Arlene McCarthy
PE 462.583v02-00   A7-0275/2011
15 juli 2011
27k  136k  67k 
Commissie juridische zaken Procedure initiatiefverslag
VERSLAG over de tenuitvoerlegging van de richtlijn betreffende bemiddeling in de lidstaten, impact op de bemiddeling en toepassing door de rechtbanken
Arlene McCarthy
PE 454.396v02-00   A7-0147/2011
14 april 2011
55k  202k  113k 
Commissie juridische zaken wetgevingsinitiatiefprocedure
VERSLAG met aanbevelingen aan de Commissie inzake de voorgenomen tussentijdse maatregelen voor debiteursvermogensrenseignering en –bevriezing in grensoverschrijdende zaken
Arlene McCarthy
PE 439.301v05-00   A7-0205/2010
28 juni 2010
637k  673k  847k 
Commissie economische en monetaire zaken Gewone wetgevingsprocedure
VERSLAG over het voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van de Richtlijnen 2006/48/EG en 2006/49/EG wat betreft de kapitaalvereisten voor de handelsportefeuille en voor hersecuritisaties, en het bedrijfseconomisch toezicht op het beloningsbeleid
AMENDEMENTEN
Juridische mededeling