Poročila Evropskega parlamenta
Rezultati: 7 za besede: "7. mandat, McCarthy Arlene"  
Arlene McCarthy
PE 506.244v02-00   A7-0231/2013
24. junija 2013
55k  217k  141k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o reformi strukture bančnega sektorja EU
PRED. SPREM.
Arlene McCarthy
PE 485.914v02-00   A7-0347/2012
22. oktobra 2012
443k  698k  803k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o trgovanju z notranjimi informacijami in tržni manipulaciji (zloraba trga)
PRED. SPREM.
Arlene McCarthy
PE 485.917v03-00   A7-0344/2012
19. oktobra 2012
184k  329k  447k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o kazenskih sankcijah za trgovanje z notranjimi informacijami in tržno manipulacijo
PRED. SPREM.
Arlene McCarthy
PE 486.067v02-00   A7-0292/2012
27. septembra 2012
364k  440k  669k 
Odbor za pravne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktive 2004/109/ES o uskladitvi zahtev v zvezi s preglednostjo informacij o izdajateljih, katerih vrednostni papirji so sprejeti v trgovanje na organiziranem trgu in Direktive Komisije 2007/14/ES
PRED. SPREM.
Arlene McCarthy
PE 462.583v02-00   A7-0275/2011
15. julija 2011
24k  137k  89k 
Odbor za pravne zadeve Postopek za samoiniciativno poročilo
POROČILO o izvajanju direktive o mediaciji v državah članicah, njenem vplivu na mediacijo in sprejetju s strani sodišč
Arlene McCarthy
PE 454.396v02-00   A7-0147/2011
14. aprila 2011
49k  196k  134k 
Odbor za pravne zadeve Postopek zakonodajne pobude
POROČILO s priporočili Komisije o predlaganih začasnih ukrepih za zamrznitev in razkritje dolžnikovega premoženja v čezmejnih primerih
Arlene McCarthy
PE 439.301v05-00   A7-0205/2010
28. junija 2010
585k  603k  948k 
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve Redni zakonodajni postopek
POROČILO o predlogu direktive Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Direktiv 2006/48/ES in 2006/49/ES v zvezi s kapitalskimi zahtevami za trgovalno knjigo in za dodatna listinjenja ter v zvezi z nadzorniškim pregledom politik prejemkov
PRED. SPREM.
Pravno obvestilo