Europaparlamentets betänkanden
7 träff(ar) för "7:e valperioden, McCarthy Arlene"  
Arlene McCarthy
PE 506.244v02-00   A7-0231/2013
24 juni 2013
59k  205k  113k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om reformen av banksektorns struktur inom EU
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Arlene McCarthy
PE 485.914v02-00   A7-0347/2012
22 oktober 2012
464k  727k  464k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan (marknadsmissbruk)
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Arlene McCarthy
PE 485.917v03-00   A7-0344/2012
19 oktober 2012
191k  339k  225k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om straffrättsliga påföljder för insiderhandel och otillbörlig marknadspåverkan
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Arlene McCarthy
PE 486.067v02-00   A7-0292/2012
27 september 2012
372k  446k  546k 
Utskottet för rättsliga frågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2004/109/EG om harmonisering av insynskraven angående upplysningar om emittenter vars värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad och om ändring av kommissionens direktiv 2007/14/EG
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Arlene McCarthy
PE 462.583v02-00   A7-0275/2011
15 juli 2011
26k  136k  69k 
Utskottet för rättsliga frågor Förfarande för initiativbetänkande
BETÄNKANDE om tillämpning av direktivet om medling i medlemsstaterna, dess inverkan på medlingen och dess utnyttjande i domstolarna
Arlene McCarthy
PE 454.396v02-00   A7-0147/2011
14 april 2011
52k  190k  112k 
Utskottet för rättsliga frågor Lagstiftningsinitiativförfarande
BETÄNKANDE med rekommendationer till kommissionen om tillfälliga åtgärder för att frysa och redovisa gäldenärers tillgångar i gränsöverskridande ärenden
Arlene McCarthy
PE 439.301v05-00   A7-0205/2010
28 juni 2010
601k  615k  817k 
Utskottet för ekonomi och valutafrågor Ordinarie lagstiftningsförfarandet
BETÄNKANDE om förslaget till Europaparlamentets och rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/48/EG och 2006/49/EG i fråga om kapitalkrav för handelslager och omvärdepapperisering samt samlad tillsynsbedömning av ersättningspolitik
ÄNDRINGSFÖRSLAG
Rättsligt meddelande