Zprávy Evropského parlamentu
2 výsledek/výsledky pro výraz(y): "7. období, Siekierski Czesław Adam"  
Czesław Adam Siekierski
PE 514.769v02-00   A7-0029/2014
15. ledna 2014
263k  214k  246k 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Postup ke zprávě z vlastního podnětu
ZPRÁVA o budoucnosti malých zemědělských podniků
POZM. NÁVRHY
Czesław Adam Siekierski
PE 480.559v02-00   A7-0032/2012
8. února 2012
31k  161k  102k 
Výbor pro zemědělství a rozvoj venkova Řádný legislativní postup
DOPORUČENÍ PRO DRUHÉ ČTENÍ k postoji Rady v prvním čtení k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 1290/2005 a (ES) č. 1234/2007, pokud jde o rozdělování potravinářských produktů nejchudším osobám v Unii
Právní upozornění