Europa-Parlamentets betænkninger
2 søgeresultat(er) for "7. valgperiode, Siekierski Czesław Adam"  
Czesław Adam Siekierski
PE 514.769v02-00   A7-0029/2014
15. januar 2014
261k  206k  200k 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Procedure for initiativbetænkninger
BETÆNKNING om fremtiden for små landbrugsbedrifter
ÆNDRINGSFORSLAG
Czesław Adam Siekierski
PE 480.559v02-00   A7-0032/2012
8. februar 2012
31k  157k  102k 
Udvalget om Landbrug og Udvikling af Landdistrikter Almindelig lovgivningsprocedure
INDSTILLING VED ANDENBEHANDLING om Rådets førstebehandlingsholdning med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning om ændring af Rådets forordning (EF) nr. 1290/2005 og Rådets forordning (EF) nr. 1234/2007 for så vidt angår uddeling af fødevarer til de socialt dårligst stillede personer i Unionen
Juridisk meddelelse