Euroopan parlamentin mietinnöt
2 osumaa haulle "7. vaalikausi, Siekierski Czesław Adam"  
Czesław Adam Siekierski
PE 514.769v02-00   A7-0029/2014
15. tammikuuta 2014
206k  211k  167k 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta Valiokunta-aloitteista mietintöä koskeva menettely
MIETINTÖ pienten maatilojen tulevaisuudesta
TARKISTUKSET
Czesław Adam Siekierski
PE 480.559v02-00   A7-0032/2012
8. helmikuuta 2012
33k  151k  84k 
Maatalouden ja maaseudun kehittämisen valiokunta Tavallinen lainsäätämisjärjestys
LUONNOS SUOSITUKSEKSI TOISEEN KÄSITTELYYN neuvoston ensimmäisen käsittelyn kannasta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen antamiseen neuvoston asetusten (EY) N:o 1290/2005 ja (EY) N:o 1234/2007 muuttamisesta unionin vähävaraisimmille henkilöille suunnatun elintarvikkeiden jakelun osalta
Oikeudellinen huomautus