Rapoarte ale Parlamentului European
2 rezultat(e) găsit(e) pentru "a 7-a legislatură, Siekierski Czesław Adam"  
Czesław Adam Siekierski
PE 514.769v02-00   A7-0029/2014
15 ianuarie 2014
208k  224k  218k 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală Procedură pe baza unui raport din proprie iniţiativă
RAPORT referitor la viitorul micilor exploatații agricole
AMENDAMENTE
Czesław Adam Siekierski
PE 480.559v02-00   A7-0032/2012
8 februarie 2012
32k  157k  107k 
Comisia pentru agricultură și dezvoltare rurală Procedura legislativă ordinară
RECOMANDARE PENTRU A DOUA LECTURĂ referitoare la poziția în primă lectură a Consiliului în vederea adoptării unui regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (CE) nr. 1290/2005 și (CE) nr. 1234/2007 ale Consiliului în ceea ce privește distribuirea de produse alimentare către persoanele cele mai defavorizate din Uniune
Notă juridică